Slottsbiografen

Historisk biograf i Uppsala

Historisk biograf i Uppsala

Slottsbiografen invigdes i oktober 1914. Den är nu tillgänglig för uthyrning. Biografen används av föreningar och filmfestivaler men även för kurser, vigslar, konserter och konferenser.


Detta är en provsida! Slottsbiografens officiella hemsida finns på www.slottsbio.se

Just nu:


Se www.slottsbio.se

 

 

 

 

 
En jul- och nyårshälsning från Slottsbiografen i Uppsala 1915


På webbplatsen för filmarkivet.se finns upplagt en skrift betitlad ”Biografkultur” utgiven av Slottsbiografens ledning 1915. Skriften innehåller bilder på interiörer från Uppsalas dåtida biografer och syftet med skriften var att framhålla att biografen var en del av kulturen, jämförbar med andra kulturformer. Och hur är det nu hundra år senare?

 

Länk till skriften.

 

Ett utdrag ur texten om biografmusiken:

 

”Jag tvekar icke heller att till biografväsendets oförytterliga renässansdrag räkna musiken. Hvarje framsynt och insiktsfull biografledare förstår musikens oerhörda betydelse för filmen. Det var ju – i stor utsträckning åtminstone – fordom vanligt att låta musiken komma till sin rätt endast under mellanaktspauserna, icke under själfva spelets gång. Och hvilken musik sedan! Repertoaren – cirka 10 stycken – »Jungfruns bön» och några hambo, scottis och valser - det var alltsammans. Förhållandet har ju numera, som hvar och en vet, alldeles omkastats. Musiken äger för filmkonsten en djupare betydelse, än hvad mången kanske skulle tro. Den ersätter i viss mån det talade ordet, tolkar, förklarar det spelade, icke händelseförloppet, men det inre, stämningar och själsrörelser. Den måste alltså intimt sluta sig till spelets gång och taga vederbörlig hänsyn till de olika filmernas karaktär. Det är klart, att denna nyvunna insikt om musikens nära samhörighet med filmkonsten har ökat de kvalitativa fordringarna på dess utöfvare. Sedan detta nyvunna tänkesätt mera allmänt trängt igenom, har ju också mer än en musikens virtuos och konstnär gärna och beredvilligt ställt sig till biografens förfogande.” 

 


Ljudbio – elektroakustisk musik på Slottsbiografen
 

Kontakt:

Tel:
018-101 101

Adress:
Nedre Slottsgatan 6B
753 09 Uppsala